Profile

ความเบาหวิวเหลือทนของชีวิต ความเบาหวิวเหลือทนของชีวิต send EMS to me

Personal Profile

Website: -

About me: ระหว่างการเป็นครูสอนหนังสือ กับการเป็นคนเขียนหนังสือ
ฉันแยกไม่ค่อยออก

แต่ที่แน่ ๆ ฉันคือมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง
ที่มี รัก โลก โกรธ หลง อยู่เต็มเปี่ยม
ก็จะเอาอะไรกันเล่ากับชีวิต